Privacy- en cookiebeleid

AVL WONINGBOUW

Dit is het Privacy-en Cookiebeleid van de website van AVL nv en de vennootschappen verbonden met AVL nv (oa AVL woningbouw bvba , AVL bouwwerken nv, groep Domus)

AVL nv is een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 3580 Beringen, Lochtemanweg 6.

RPR 0440251623

Wanneer is dit Privacy- en Cookiebeleid van toepassing?

Dit Privacy- en Cookiebeleid is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens via de website van AVL en de verbonden vennootschappen.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

AVL is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens

Voor welke doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens?

Om gevolg te geven aan uw verzoeken en om u op de hoogte te houden

Wij verwerken uw persoonsgegevens wanneer u, bv. door inschrijving op onze nieuwsbrief of door de aanvraag van een brochure zowel op de website als alle social media-aanvragen, vraagt om van onze activiteiten, projecten, aanbiedingen, events, acties e.d.m. op de hoogte te worden gehouden.

Deze gegevens worden naar gelang het geval verwerkt op grond van uw ondubbelzinnige toestemming, op grond van de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent dan wel op grond van uw verzoek om voor de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.

Persoonsgegevens die wij verwerken

“AVL” en zijn vennootschappen verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Bedrijfsnaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Adresgegevens
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • IP-adres
 • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Er is wel een checkbox op onze website om dit aan te geven. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@avlwoningbouw.be dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Waarom we gegevens nodig hebben

 • AVL en zijn vennootschappen, verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder,
 • Aankondigingen / contactname ivm events, acties, aanbiedingen, projecten, ..
 • U te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om gepersonaliseerde services te kunnen bieden
 • “AVL” en zijn vennootschappen analyseert uw gedrag op de website om daarmee onze website te verbeteren en ons aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Hoe lang we gegevens bewaren

AVL en zijn vennootschappen zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn bedraagt 20 jaar.

Delen met anderen

AVL en zijn vennootschappen verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Gegevens worden niet gedeeld buiten de EU.

Als u inhoud van de AVL website via sociale media deelt, zullen uw persoonsgegevens voor de bezoekers van die sociale media zichtbaar zijn. AVL is niet verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens via die sociale media. Evenmin is dit Privacy- en Cookiebeleid op die sociale media van toepassing.

In kaart brengen websitebezoek

AVL en zijn vennootschappen gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. AVL en zijn vennootschappen gebruikt enerzijds cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt, kunnen bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden en helpen ons om de website goed te laten werken. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@avlwoningbouw.be. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en rijksregisternummer zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. AVL en zijn vennootschappen zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

AVL” en zijn vennootschappen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Dit door middel van oa technische en organisatorische maatregelen, zoals firewalls en beveiligde servers.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@avlwoningbouw.be Klacht indienen via de Privacycommissie is mogelijk.

Deze verklaring kan, zonder voorafgaande verwittiging, aangepast worden, in functie o.m. van wettelijke evoluties. We vragen je daarom regelmatig na te gaan of en in voorkomend geval welke wijzigingen aangebracht werden. Wijzigingen treden in van zodra zij op deze website kenbaar worden gemaakt.

Indien u verdere vragen of klachten over deze website of over dit Privacy- en Cookiebeleid heeft, kan u zich eveneens richten tot info@avlwoningbouw.be

Traffic sign

Woningen

incl. grond