disclaimer

AVL WONINGBOUW

Het onderstaande is van toepassing op onze website. Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Deze website is eigendom van AVL Woningbouw

Contactgegevens:
AVL Woningbouw NV
Lochtemanweg 6
3580 Beringen

Adres maatschappelijk zetel:
Lochtemanweg 6
3580 Beringen
Telefoon: 011 450 280
E-mail: info@avlwoningbouw.be
Ondernemingsnummer: BTW BE 0440.251.623
RPR: RPR Antwerpen, afdeling Hasselt

Geen garantie op juistheid

AVL Woningbouw werkt de inhoud van de website regelmatig bij en actualiseert de website regelmatig. Ondanks deze inspanningen, is het mogelijk dat inhoud van deze website onvolledig of verouderd is. AVL Woningbouw geeft dan ook op geen enkele wijze garantie over de juistheid of volledigheid van de informatie die op deze website wordt geraadpleegd.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. AVL Woningbouw zal de website naar eigen inzicht en op ieder gewenst moment veranderen of beëindigen en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van wijzigingen of beëindiging op/ van haar website.

Voor de prijzen die op deze website staan, geldt dat AVL Woningbouw streeft naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer- dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met te mogen claimen of te veronderstellen.

AVL Woningbouw is niet verantwoordelijk voor pagina’s van externe partijen waarnaar verwezen wordt.

Gebruik van informatie & data

Vul je een formulier in op deze website en duid je aan dat de gegevens gebruikt mogen worden voor marketingdoeleinden, dan worden naam, voornaam, volledig adres, telefoonnummer, e-mailadres en andere informatie van de ingevulde velden bijgehouden door AVL Woningbouw. Deze informatie kan gebruikt worden in de marketingacties en kunnen derhalve gedeeld worden met social media zoals Facebook, maar worden nooit doorverkocht aan andere partijen.

Vanaf het eerste moment dat je deze website bezoekt houdt AVL Woningbouw een geregistreerd serienummer van je computer (cookie) bij. Dit klein tekstbestand dat op je computer wordt geplaatst, vergemakkelijkt de interactie tussen de gebruiker en de website, maar kan ook gebruikt worden om relevante advertenties te tonen. Onze server kan enkel cookies lezen die hij zelf geplaatst heeft en heeft dus geen toegang tot andere informatie op jouw computer of mobiel apparaat.

Cookie beleid

Deze website laat - naast de directe eigen cookies - ook gebruik van zogenaamde third party cookies voor diensten van Google en Facebook.

Er worden Google cookies gebruikt voor Google Analytics - een tool voor de analyse van het sufergedrag van gebruikers op deze website - en Google Adwords - een systeem voor het beheer van banners dat toelaat om je de meest relevante advertenties te tonen. Bij deze laatste wordt ook een cookie geïnstalleerd om aan remarketing te doen.

We gebruiken de demografische en interesserapporten van Google Analytics om onze interne diensten te verbeteren. U kunt het delen van demografische en interesserapporten uitschakelen via uw Google account.

Ook voor Facebook gebruiken we cookies voor het tonen van advertenties en remarketing.

Je kan, wanneer je dit wenst, alle geïnstalleerde cookies verwijderen van je computer of via je browserinstellingen de installatie van cookies weigeren.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang je deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van AVL Woningbouw is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website te hergebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij AVL Woningbouw.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Hasselt bevoegd.

Traffic sign

Woningen

incl. grond