AVL Woningbouw doet niet mee aan sociale dumping

BERINGEN – “Het gelijkekansen centrum Unia stelt een onderzoek in naar mogelijke discriminatie en racisme bij de ‘Eigen Volk Eerst’ aanwervingspolitiek van AVL Woningbouw”, zo kopt TV Limburg. Een verduidelijking is hier op zijn plaats.

Gisteren, 8 juni,  werd AVL Woningbouw gecontacteerd door TV Limburg om een interview te doen rond het feit dat zij niet aan detachering doen. Immers, op één van hun werfdoeken was te lezen: “Deze appartementen worden volledig gebouwd door echte vakmannen van bij ons!”. In het journaal zelf moesten zij vaststellen dat dit interview en deze slogan volledig uit hun context werden getrokken. Johan Poelmans: “We willen dan ook verduidelijken dat het hier om detachering gaat en niet over ‘aanwerven’”.

“Het verschil is dat bij een aanwerving er een vacature is, waarop mensen zich kandidaat stellen. Worden zij geschikt bevonden, dan zullen zij ingeschreven worden op de loonlijst van het betreffende bedrijf. Detachering is een totaal andere kwestie: De hoofdaannemer gaat hierbij op zoek naar een onderaannemer uit het buitenland, om zo loonkosten te besparen.”

“Het mag duidelijk zijn dat bij een aanwerving onze deur voor iedereen open staat. Er zijn uiteraard criteria: U moet geschikt zijn voor de job, en één van de vereisten is dat u de voertaal van ons gewest beheerst. Dit om veiligheidsredenen en kwaliteitsredenen. Hier discrimineren wij niet, laat staan dat wij hierin een “eigen volk eerst politiek” hanteren. Het bewijs hiervan is onze loonlijst: van de 72 arbeiders die wij in dienst hebben zijn er 28 personen met allochtone roots. Op bedrijfsfeestjes voorzien wij zelfs Halal voedsel voor diegenen die dit wensen. Wij verwachten dat iedereen aanspreekbaar is in het Nederlands, maar verder is een persoon met allochtone roots die hier woont en werkt voor ons een ‘vakman van bij ons’.”

Aan detachering doet AVL niet mee, zo vertelt Johan Poelmans: “we gaan niet actief op zoek naar buitenlandse onderaannemers, ondanks dat we daar veel geld mee kunnen besparen. Dit heeft een aantal redenen.”

Zo is er inderdaad een taalprobleem bij veel detacheringsbedrijven: Wanneer de arbeiders geen Vlaams spreken kan de projectleider geen instructies geven omtrent veiligheid of andere zaken die foutief zijn uitgevoerd. Maar dit is niet het grootste probleem. Detachering is eveneens een broeihaard van sociale fraude: Meer dan eens gaat het hier om schijnzelfstandigheid, of worden werkkrachten “ter beschikking gesteld” zonder de regels van interimarbeid te respecteren; Er wordt dikwijls zaterdag en zondag doorgewerkt in dat schijnzelfstandigenstatuut, terwijl dit voor ingeschreven arbeiders strikt verboden is; Er worden geen minimumlonen uitbetaald; Tot slot laat de huisvesting die de werkgever dient te verzorgen dikwijls te wensen over.

Johan Poelmans: “Het gaat er dus om dat wij niet wensen mee te doen aan sociale dumping, mensenhandel eigenlijk, louter uit winstbejag.”

AVL nam ook onmiddellijk contact op met Unia. Daar kregen zij te horen dat van een effectieve klacht geen sprake is. Zij werden gecontacteerd door TV Limburg met de vraag wat hun mening was over de intussen legendarische krantenkop: “Eigen volk eerst aanwervingspolitiek”, waar Unia dan ook terecht bezorgd op reageerde. Na contact met de werkgever besluit Unia echter geen dossier te openen. Er zijn geen meldingen binnengekomen.

“TV Limburg zocht hier duidelijk sensatie, en dat is een zeer jammere zaak, het toont meteen aan hoe objectief media (niet) zijn, en dat deze media zelfs sociale dumping en mensenhandel verdedigen in een zoektocht naar nieuws.” AVL distantieert zich uitdrukkelijk van de term “eigen volk eerst aanwervingspolitiek”, dewelke volledig niet ter zake was. 

AVL kreeg de afgelopen uren meerdere steunbetuigingen, zelfs van het ACV: ook zij zien met lede ogen aan hoe deze detacheringsarbeiders dagelijks worden uitgebuit.