Streng S-peil maakt nieuwbouw vanaf 2018 duurder

De Vlaamse overheid heeft zopas het licht op groen gezet voor het S-peil. Het S-peil geeft de isolatie- en ventilatiewaarde van de woning weer. Wie in 2018 een bouwaanvraag indient, mag een S-peil van maximum 31 halen. De eis is strenger dan verwacht, waardoor bouwen vanaf 2018 een stuk duurder wordt.

De Vlaamse overheid wil tegen 2021 evolueren naar bijna-energieneutrale gebouwen. Daardoor verstrengen de isolatie-eisen elk jaar. Het E-peil, de totale energiescore van je woning, mag vanaf 2018 slechts E40 in plaats van E50 zijn. Het huidige K-peil, de parameter die weergeeft hoe goed je woning geïsoleerd, is verdwijnt en wordt vervangen door het S-peil. Op zich geen slechte zaak, want het K-peil was niet de meest eerlijke parameter. Zo scoort een groot gebouw vaak beter dan een compacte woning. Het S-peil moet woningen eerlijker benaderen. Niet enkel wordt gekeken naar het isolatie-peil, maar ook naar de luchtdichtheid, oriëntatie en netto-energiebehoefte van de woning. Een goede zaak, alleen is de norm die de overheid oplegt wel erg streng. Extra isolatie zal noodzakelijk zijn om het strenge S-peil te halen, de huidige dakconstructies moeten bekeken worden, zonwering en driedubbel glas zullen misschien noodzakelijk zijn. Dit alles maakt bouwen natuurlijk een stuk duurder.

Sleutel-op-de-deur bouwaanvraagen

De strengere eisen gelden voor bouwaanvragen ingediend vanaf 1 januari 2018. Wie nog dit jaar z’n bouwaanvraag indient, kan nog bouwen aan de huidige energienormen. AVL Woningbouw doet een extra inspanning om de bouwaanvragen, van de projecten die nog dit jaar opgestart worden, vóór 1 januari in te dienen. Voor projecten die nog in november ondertekend worden, levert dit geen probleem. Voor de dossiers die in december van start gaan, probeert AVL het nodige te doen en zal ook in de kerstvakantie doorgewerkt worden om de bouwaanvraag nog tijdig rond te krijgen.

Maak hier je afspraak