Slim bouwen met AVL Woningbouw- bouwtip # 1

De bouwgrond is een doorslaggevende factor voor de prijs van je woning. Op het eerste zicht kan je echter niet weten of er water in de grond zit en of die wel draagkrachtig genoeg is. Daarom is het verstandig om een grondsondering te laten uitvoeren alvorens je de grond koopt, of een opschortende voorwaarde te bedingen. Na een grondsondering weet je de exacte draagkracht van de grond. Dit kost je 300 euro, maar kan je tot 25.000 euro besparen omdat je niet onverwacht geconfronteerd wordt met duurdere funderingen! Verwar een grondsondering niet met het OVAM-attest. Dat zegt enkel iets over de bodemvervuiling en niet over de stabiliteit!!